חבר אחוזת נגב לשנה קלנדרית הינו תושב אופקים והסביבה המקיים חמישה תנאים יחד:

1.      מי ששילם דמי חבר שנקבעו בשנה האזרחית (ינואר עד דצמבר)

2.      מי שמגיע באופן סדיר לפעילויות ו/או התנדבויות.

3.      מי שחתם על בקשה להמצאת טופס תמצית רישום ממשרד הפנים (חתימה במשרדי האחוזה).

4.      מי שמתנדב באחוזת נגב או לוקח חלק בהתנדבות בפעילות (מצורפת רשימה).

5.      מי שאינו לוקח על עצמו התנדבות בטווח של שנתיים לא יוכל לחדש חברות. 

התנדבות באחוזת נגב:

ארכיון העיר/ מוזיאון העיר – וועדות היגוי

הכנה ומכירת מזכרות – עבודות קרמיקה

ארגון טיולים ותפעול הטיול – הפקה

שבת תרבות – הפקה ותפעול (כיבוד ואירוח)

פעילות אופניים – סיוע באירועים/ רכיבה עם משלחות, הפקת מרוץ אופניים.

גינה קהילתית – סיוע בפעילויות עם בתי הספר/ משלחות או אחר הצהריים.

פעילויות גיבוש לחברים בשגרה ובחגים – הפקה
פעילות אות קהילה – הפקה והנחייה.

פעילות מחפשים את המטמון – הפקה ותפעול.

 ערבי גיבוש והווי – הפקה ותפעול

הוועד המנהל – ישיבות והחלטות

דוכני הסברה/ מכירה של אחוזת נגב

אירוח קבוצות ותורמים

איוש מקלטים שבאחריותנו בעתות חירום

פעילות ריכוז באחוזה:  רכזת כיבוד וארוחות ,רכזת קורסים, רכזת גיבוש וטיולים, רכז מתנדבים, רכז פיתוח עסקים, אם בית לניקיון וסדר(בתשלום שעתי).