הוועד המנהל הינו קבוצת מנהיגים מתנדבת הפועלת כצוות מוביל בחשיבה ובקבלת החלטות לניהול והובלת הארגון. הצוות בנוי מאנשי מפתח באופקים בעלי אוריינטציה חברתית קהילתית המובילים לשינוי חברתי למען הכלל. הוועד המנהל  לוקח אחריות על תקציב העמותה ופעילותה. יוזם פרויקטים חדשים. הוועד המנהל נפגש אחת לחודשיים לביקורת, מעקב וקבלת החלטות. 

בצוות המנהל החברים הבאים:

יאיר בן דוד יו"ר ומורשה חתימה

רותי תורג'מן גזברית ומורשית חתימה

שולה בטיטו חברת ועד

צדוק יהב חבר ועד

רונית אמסלם חברת ועד

משה אודיז חבר ועד

דבורה זנטי חברת ועד

פיני כהן חבר ועד