גישור ויישוב סכסוכים עם המגשר מושיק ליכטנשטיין
סיום קורס רוקחות - עם המדריכה אתי גולן
קורס צרכנות נכונה וכלכלה נבונה עם רונית קסלסי
גישור ויישוב סכסוכים עם המגשר מושיק ליכטנשטיין
קורס רוקחות
קורס צרכנות נכונה וכלכלה נבונה